måndag 20 juni 2011

Ensamstående mammor

Enligt statistiska centralbyrån så är var 5:e mamma ensamstående. Den svartvita flugsnapparen har det ungefär likadant. Enligt Wikipedia så har hanen (om han lyckas) två honor:
"När honan lagt sina ägg lämnar han henne för att etablera ytterligare ett revir. Hanarnas konkurrens om honorna är ibland hård, och när det andra reviret, som kallas birevir, etablerats är tillgången på oparade honor i regel liten. Ibland lyckas han dock med detta, när han parat sig med en ny hona i bireviret och hon har börjat lägga ägg, lämnar han i regel henne för att återvända till den första honan. Här stannar han sedan och matar henne under ruvningen och hjälper henne med uppfödningen av ungarna. Honan i bireviret får klara sig helt ensam och lyckas ofta bara föda upp 1-2 ungar."


Men fin är den flugsnapparen! Och den kvittrar så fint i slutet av maj, nästan så det dånar :)
Visste du att till midsommar har 50% av all fågelsång tystnat?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar